Gym

Hos oss hittar du också ett gym för funktionell träning med bl.a konditionsmaskiner, hantlar, kettlebells, balansplattor, pilatesbollar, dragband m.m.

Du kan köpa 10-kort, månadskort, halv- och helårskort till gymet.

Gym på Massage & Hälsoutveckling
Hantlarna på Massage & Hälsoutvecklings gym

Hos oss hittar du också ett gym för funktionell träning med bl.a konditionsmaskiner, hantlar, kettlebells, balansplattor, pilatesbollar, dragband m.m.

Du kan köpa 10-kort, månadskort, halv- och helårskort till gymet.

Gymmet på Massage & Hälsoutveckling